Barkod Okuyucu

Kablosuz barkod okuyucuları barkodları taramak ve elde edilen verileri kablosuz olarak bir bilgisayara iletmek için kullanılan bir cihazdır. Genellikle perakende, depolama ve bir bilgisayara bağlı olmadan barkodları hızlı ve doğru bir şekilde taramanın gerekli olduğu ortamlarda kullanılırlar.

 

Barkod okuyucu

Barkod bir ışık kaynağının (genelde kırmızı ışık) barkotlu yüzeye (siyah dikey veya yatay çizgiler) çarparak siyah çizgilerden daha az (daha fazla soğurulma ve kırılma) aralardaki beyaz boşluklardan daha fazla (daha az kırılma daha fazla yansıma) yansıyan ışığı çözümleyip elektriksel sinyallere çevirerek çalışan cihazdır. Düz tarayıcılar gibi, bir ışık kaynağı, bir lens ve optik işaretleri elektriksel sinyallere çeviren bir fotoiletken içerir. Ek olarak günümüzde üretilen tüm barkod okuyucular fotoiletken tarafından sağlanan barkod verisini analiz eden ve barkodun içeriğini tarayıcının çıkışına gönderen bir kod çözücü devre içerir.

Tipik bir barkod tarayıcı.

Teknoloji ve mühendislik

  • laser tarayıcılar : tipik laser tarayıcılar CD/DVD sürücüleri için üretilen ve bu nedenle düşük maliyetli olan 650 nm laser diyod kullanırlar. Diyod genel olarak ısı yayınımına yardımcı olmak için metal kılıf içinde bulunur. Üretilen laser ışını bir lens yardımıyla yoğunlaştırılır ve dönen poligonal bir ayna veya osilasyon yapan bir ayna yardımıyla yansıtılır. Bu barkod üzerine yönlendirilen tek bir çizgi veya çizgi demeti üretir. Barkoddan yansıyan ışın bir fotodiyod tarafından yakalanır ve oluşan akım güçlendirilip kod çözücü devre tarafından işlenir. Alınan sinyal (ki bu ışın profili Gauss ışınına benzer) barkoddaki siyah ve beyaz çizgilerin sırasına göre laser ışınının değişimidir. Tarayıcının performansı aşağıdakilerin bir fonsiyonudur:
    • Sinyal gürültü oranı (laserin gücü, laser ışınının boyutu, optik parçaların yansıma/iletme seviyesi, gelen ışını toplama alanı, barkoda olan mesafe, güneş, floresan ışık gibi optik gürültü kaynaklarının seviyesi ve bu gürültüyü filtreleme yeteneği vb. tarafından belirlenir). Laserin gücü genelde CDRH Sınıf I/II güvenlik gereksinimleri ile sınırlıdır.
    • Cihazın okuma hızı. Basitçe kod çözme hızı ve kod çözülecek alanın boyutu arasındaki ilişki
    • barkod (baskı kontrast oranı, bozuklular, barkodun boyutu, ve barkodun tarayıcıya göre yönü). Genel olarak laser kod çözmek için çizgi dizilerine ulaşmadan önce barkod üzerinde belli bir ‘boş bölge’ üzerinden geçmek zorunda.
    • Kod çözen devrenin barkoddaki hataları, optik gürültüyü işleme ve kod çözme yeteneği ve sinyalin modüle edildiği frekans aralığı.